נוהל מבא"ת

תכנון בהתאם לנוהל מבא"ת

כאשר נכנסים לפרויקט של בנייה, בנוסף להיבט התכנוני והעיצובי,  חשוב מאוד להכיר היטב את כל ההנחיות הקבועות במסגרת נוהל מבאת לצורך אישור התכנית, וזאת על מנת לקצר תהליכים ולחסוך בזמן ובמשאבים. לכן חשוב לבחור משרד בעל ניסיון והיכרות מעמיקה עם תחום האישורים והעבודה עם המערכת הממוחשבת של מבאת, כמו משרדה של טל אדוט.

 

מה זה תב"ע

המונח תב"ע, ראשי תיבות של "תכנית בנין עיר", אמנם שגור בשפה היומיומית ומוכר לכולנו, אך חשוב לדעת כי החוק והתקנות  משתמשים  במושגים "תכנית מתאר" או "תכנית" וקיימת הירארכיה של שלוש דרגות חשיבות לתכניות אלו, מהרמה הארצית למחוזית ולמקומית.

 

"תכנית מתאר ארצית" מפרטת את השימוש בקרקעות ברמת חבלי ארץ. "תכנית מתאר" בסמכות הועדה המחוזית, מפרטת ברזולוציה גבוהה יותר מה מתוכנן בשטח, וכך עד לתב"ע הנקודתית (תכנית) שמתארת בדרגת הפירוט הממוקדת והגבוהה ביותר במגרש של חלקה אחת או כמה חלקות ומגדירה לדוגמה כמה קומות מותר לבנות, כמה דירות בכל בניין וכן הלאה.

 

מהו נוהל מבאת

נוהל מבנה אחיד לתכניות (מבא"ת) הותקן על ידי מנהל התכנון הארצי (כיום במשרד האוצר) מתוך מטרה להביא לאחידות באופן ובתהליך של הגשת ואישור תכניות. נוהל זה מפרט גם בתחום התוכן את הצורה בה יש להגיש את התקנון והתשריט של כל תכנית ברמות השונות, ובנוסף לכך החל משנת 2007 חלה חובת הגשה מקוונת לתכניות אלו.

 

נוהל זה הינו מורכב, ארוך ומפורט, ומבהיר את כל ההליכים וההנחיות לטיפול ואישור בתוכניות. לדוגמה באיזה קנה מידה תערך התב"ע, התשריט והנספחים ובאיזה תהליך היא תוגש ותאושר. תכנית מתאר ארצית  [מבא"ת יעודי קרקע?] מגדירה יעודי קרקע, כלומר מגדירה אילו שימושים יעשו בקרקע למשל מגורים, פארקים, תעשייה, חקלאות וכד' . מנהל תכנון מבאת הוא יחידה במנהל התכנון של משרד האוצר שתפקידה לנתב, לסייע, לתת שירות ולאכוף שימוש בנוהל מבאת בתהליך אישור התכניות השונות.

 

הדרך היעילה אל היתרי הבניה

לסיכום, כאשר נכנסים לתהליך המורכב של תכנון ובניית בית, חשוב מאוד להכיר לעומק את כל תהליך האישורים המורכב והמסועף המוגדר בתוך נוהל מבאת ולדעת ליישמו בצורה נכונה, ובנוסף לכך יש להכיר את שיטת העבודה הייחודית מול המערכת הממוחשבת כדי לקצר את התהליך למינימום.

close
שליחה