האם יש דבר כזה חריגות בניה מותרות?

בניה המתבצעת ללא קבלת היתר או אגב סטייה מההיתר נקראת חריגת בניה. חריגות בניה נחשבות כעבירה על חוקי תכנון ובניה, ונשאלת השאלה האם ישנן חריגות בניה מותרות. הצוות המקצועי של טל אדוט אדריכלים מעצבי פנים, מסביר מתי חריגת בניה יכולה להיחשב מותרת.

 

חוק התכנון והבניה

חוק התכנון והבניה 1965 מסדיר את פעולתם של מוסדות התכנון בישראל ומגדיר את המותר והאסור בתכנון ובנייה. אחת ההגדרות הכלולות בחוק היא כי כל אדם שעושה שימוש במקרקעין תוך סטייה מההיתר או מתכנית הבנייה מסתכן במאסר של שנה אחת.

 

מי אחראי על חריגת הבנייה?

האחריות לעבירה תוטל על כלל המשתתפים בבנייה: בעל ההיתר לביצוע העבודה, מי שמוטלת עליו החובה להשיג היתר, מבצע העבירה בפועל, המהנדס, האדריכל וכמובן בעל הקרקע. במידה ונעשו חריגות בניה ומתקיים הליך משפטי יוכלו מבצעי העבירה להתגונן ולהוכיח שהעבירה לא נעשתה בידיעתם ושהם נקטו בכל האמצעים כדי להימנע מביצוע העבירה.

 

סוגי חריגות בניה

חריגות בניה באות לידי ביטוי במגוון דרכים. כך למשל, חריגות בניה בבית פרטי עשויות לכלול בניה לגובה רב מן המאושר, חריגה מקווי הבנין שהוגדרו במרשם המקרקעין, שינוי במיקומי החניות לעומת מה שהוקצה בתכנון הראשוני ועוד. כמובן שחריגות בניה יתקיימו גם במוסדות, בבניינים משותפים ובכל סוג בניה אחר.

 

האם ישנה חריגת בניה מותרת?

אין דבר כזה חריגת בניה מותרת, ובניה ללא אישור ושלא בהתאם לתוכניות עלולה לגרור מאסר. יחד עם זאת, ניתן לקבל היתרים ולבצע את השינוי הרצוי במבנה. כאשר אתם מעוניינים לשנות את פנים המבנה, אין צורך באישור, אולם כאשר מדובר בבנייה חיצונית, כמו הוספת חדר תידרשו להיתר מיוחד.

 

השגת היתר בניה על חריגה בבנייה

יש לפנות לאיש מקצוע מהתחום כמו אדריכל/ית מנוסה אשר מכיר את הדרישות יוכל לבדוק ולקבל אומדן ובהתאם לכך לבצע את תהליך ההסדרה של חריגת הבנייה. 

בעל הקרקע יחתום על מסמכים שונים וכן יעמוד בדרישותיה של אגף ההנדסה ברשות המקומית בה נמצא הנכס.

 

 

close
שליחה