פיתוח ועיצוב אדריכלי בתב"ע

שירותיו של אדריכל מורשה ומקצועי ושל יזמים פינוי בינוי נחוצים במקרים רבים בעיקר בשל העובדה שתכנון בתים זו לא משימה שכל אחד יכול להתעסק בה. הניסיון של האדריכלים בתחומי הפיתוח והעיצוב מאפשר להם לדעת בדיוק כיצד לתכנן את הבית שלכם ולפקח על כל הגורמים המעורבים תוך כדי התהליך. אולם מלבד מקרים של שיפוץ ובניית בתים ישנם אדריכלים שמתמחים גם בייעודי הקרקע על שימושיהם השונים. בעגה המקצועית קוראים לכך פיתוח ועיצוב אדריכלי בתב"ע.

 

מה זה תב"ע?

ראשי התיבות של תב"ע הם תכנית, בנין עיר ולמעשה מדובר בתחום אשר עוסק בהסדרת ייעודי הקרקע, זכויות הבנייה וקווי הבניין. תכנית תב"ע היא סטטוטורית, כלומר חוקית ולאחר שהתב"ע אושרה אפשר להוציא היתר בניה ואף אישור בניה בפועל. הכנת תב"ע נעשית עבור מטרות מגוונות כמו למשל על מנת להסדיר חריגות קיימות, כדי לשנות את ייעוד הקרקע, עבור הוספת זכויות בניה, שינוי קווי בניין או איחוד וחלוקה של מגרשים. את תכניות התב"ע יש להגיש לוועדות מקומיות במקרה שלא נוספים שטחים או לוועדה המחוזית במקרה שחל שינוי ייעודי נרחב או תוספות שטחים.

 

ובמילים פשוטות:

תכנית בניין עיר, ובקיצור תב"ע, מיועדת לקבוע מהו השימוש שיעשה בקרקע מסוימת, כאשר לתכנית ישנו תוקף משפטי מחייב על כל הקרקע בה היא חלה. כתוצאה מכך במידה ורשות מקומית כלשהי רוצה לעשות שימוש מסוים במקרקעין עליה לעשות זאת דרך תב"ע תקפה מכיוון שתכנית זו קובעת אילו שטחים יחולקו למגורים, אלו לתעשייה ואילו למסחר. יותר מכך התכנית קובעת היכן ימוקמו גני ילדים, בתי ספר, גנים, מוסדות ציבוריים ועוד. לצד חלוקת השטחים התוכנים מציגה הוראות והנחיות אודות תהליכי הבנייה כמו שיטת הבנייה, מספר הקומות המותר בכל בניין וכן הלאה.

 

מה החשיבות של תכנית בניין עיר?

התב"ע שבתוקף יכולה ללמד רבות ואף להשפיע על החלטתם של משקיעים רגע לפני רכישת הדירה. כך למשל אם אתם שוקלים לרכוש נכסי יוקרה באזור שנמצא בפיתוח, תוכלו לעיין בתב"ע באתר של רשות מנהל מקרקעי ישראל ולבדוק מה התכנית מאפשרת: האם יבנו בניינים מול הדירה שיחסמו את הנוף או את הבריזה וישפיעו על ערכו של הנכס? עיון בתב"עות הקיימות באתר של רשות מנהל מקרקעי ישראל יכולה לחשוף אתכם לכל הפרטים שנסתרים מעיניכם ולהחליט באם פרויקט המגורים המשווק כיוקרתי אכן יהווה השקעה משתלמת גם בעתיד, או שיש תכנית אחרת שעומדת על הפרק ועשויה לפגוע בערך שלו.

לסיכום: הרווח כולו שלכם

בין אם ברצונכם לרכוש נכסי יוקרה ובין אם נכסים "רגילים" בעזרת אדריכלים המתמחים בפיתוח ועיצוב אדריכלי בתב"ע אתם יכולים להבין טוב יותר את ייעודה של הקרקע ולדעת מבעוד מועד האם העסקה בה תהיו מעורבים משתלמת. כמו כן קבלנים למשל יכולים לשנות את ייעודן של קרקעות שאינן מיועדות למגורים ובכך להכשיר קרקעות עבור פרויקטים איכותיים של בנייה ופיתוח נכסי יוקרה ברמה גבוהה.

 

close
שליחה