חריגות בניה בבית פרטי

התמודדות עם חריגות בניה בבית פרטי

כמו בכל התחום של חריגות בנייה, גם חריגות בניה בבית פרטי מתרחשות כאשר מתבצעת בנייה ללא היתר או שישנה חריגה מהיתר הבנייה שניתן לנכס. חשוב להכיר בעובדת היותה של חריגת בניה עבירה פלילית שמשמעותה עמידה לדין פלילי, אם לא מבצעים הליך של הכשרת חריגות בניה בדיעבד. לכן כאשר רוכשים בית, חשוב לוודא שלא קיימות בו חריגות בנייה, ואם הן קיימות יש לבדוק כיצד ניתן להכשירן ומהן העלויות  הכרוכות בתהליך זה. ישנם רוכשים המחליטים לגלם עלויות אלו במחיר ולרכוש את הנכס במטרה להכשירו.

 

איך בודקים קיומן של חריגות בניה בבית פרטי?

כידוע, לפני רכישת נכס חשוב ביותר לבדוק את נסח הטאבו שלו במטרה לוודא שלא רשומה עליו הערה ושלא ניתן בגינו צו הריסה על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים. בנוסף לכך חשוב להיעזר באיש מקצוע, שמאי מקרקעין או אדריכל, שיבדוק באופן קפדני ומקיף את השטח וישווה את מצב הבנייה בפועל לעומת תכנית היתר הבנייה בתיק הבניין בוועדה המקומית. רק בדיקה מקצועית שכזו תיתן לרוכש תשובה סופית וודאית לגבי קיומן של חריגות בניה בנכס, במטרה להימנע ממצב של קניית בית עם חריגות בניה.

 

הסדרת חריגות בנייה

כאשר קיימות בנכס חריגות בנייה, ניתן לערוך הליך של הכשרתן וקבלת האישורים עליהן בדיעבד. קיים מצב של חריגות בניה התיישנות, שכן חריגות בנייה הינן עבירות על חוק התכנון והבנייה והן מתיישנות בחלוף חמש שנים מביצוען. אך לכלל ההתיישנות קיימים חריגים בהקשר זה המאפשרים לתביעה להתגבר על טענת התיישנות, לדוגמה מצב של עבירה מתחדשת כמו במקרה של שימוש חורג.

 

האם קיימת חריגת בניה מותרת בבית פרטי?

בבית פרטי כמו בכל מבנה אחר, ישנה חובה לקבל היתר כחוק עבור כל שינוי חיצוני שרוצים לבצע בו. ולכן אם לא התקבלו היתרים כחוק, חריגות בניה בבית פרטי הן אסורות ויש לבצע תהליך של הכשרתן בדיעבד.

כאשר רוצים לברר האם קיימות בנכס חריגות בנייה, חשוב להיעזר במשרד אדריכלים מנוסה כמו משרדה של טל אדוט, שיוודא מה המצב הפועל לעומת התוכנית המקורית וייתן תשובות וודאיות שעליהן ניתן לסמוך. 

close
שליחה